Top

بررسی و انتخاب اسپرینکلر

 • 1

 • بررسی و انتخاب اسپرینکلر آتش نشانی

  اسپرینکلر ها : 

   یک شبکه لوله ای است که در سقف یک ساختمان قرار می گیرد. هر آبپاش ( اسپرینکلر)یک جزءاز این سیستم است.

   اسپرینکلر در واقع  سوراخی در این شبکه لوله ایی است که از طریق آن آب می تواند  پاشش کند.

  هر اسپرینکلر دارای یک بالب ( حباب ) با درجه حرارت مشخص می باشد که رنگ جیوه داخل آن نشان دهنده دمای ترکیدن بالب است که  درزمان حریق به طور خودکار باز می شود.

   اسپرینکلر ها دارای یک حباب شیشه ای کوچک هستند که با گلیسیرین مایع پر شده است و هنگامی که  داغ می شود، می ترکد.

  ایده اصلی در هر دو مورد یکی است: به محض رخ دادن حریق ، پلاگین شکسته و پاشش آب آغاز می شود.


  ادامه مطلب