هواکش داخلی BDTX وسیله ای است که برای تهویه صنعتی و به گردش درآوردن هوا برای کنترل و جلوگیری از وجود ذرات معلق و خظرناک موجود در هوا و تخلیه بخار و هوای آلوده در محیط های صنعتی با جایگزین کردن هوای تازه در محیط استفاده می شود.هواکش داخلی BDTX محصولی با کیفیت و مناسب برای محیط های صنعتی می باشد و از مزایای استفاده از هواکش داخلی BDTX می توان به ازبین بردن بو و جا به جایی هوای آلوده در محیط های صنعتی و اداری ، مسکونی و تجاری اشاره کرد.